Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viacompletelydifferent completelydifferent
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer

May 18 2018

5374 4cbc 390
Reposted fromadkagar adkagar viaSkydelan Skydelan

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com

May 16 2018

7603 8b43 390
6749 fcae 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaalliwantisyou alliwantisyou
Mijała mnie już tyle razy. A ja za każdym razem błagałem w myślach "zatrzymaj się, nie mijajmy się już nigdy więcej".
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda vianotperfectgirl notperfectgirl

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle vianotperfectgirl notperfectgirl
Po omacku szukam skraju Twoich rąk. 
— Pustki

May 14 2018

April 05 2018

Kobieta staje się piękna, gdy wie, że jest kochana
  Reposted fromvioloncelliste violoncelliste viamasuimi33 masuimi33
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl