Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2018

Kobieta staje się piękna, gdy wie, że jest kochana
  Reposted fromvioloncelliste violoncelliste viamasuimi33 masuimi33
  Od tej pory wszystko było wspólne: oddechy, czas, powietrze, ciało.
  — Janusz Leon Wiśniewski "Zespoły napięć"
  Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viamasuimi33 masuimi33

  Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

  Reposted fromte-quiero te-quiero viamasuimi33 masuimi33

  March 31 2018

  1430 8fb3 390
  Reposted fromsarazation sarazation via4777727772 4777727772
  1968 a720 390
  Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapkz451 pkz451
  Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

  April 05 2018

  Kobieta staje się piękna, gdy wie, że jest kochana
   Reposted fromvioloncelliste violoncelliste viamasuimi33 masuimi33
   Od tej pory wszystko było wspólne: oddechy, czas, powietrze, ciało.
   — Janusz Leon Wiśniewski "Zespoły napięć"
   Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viamasuimi33 masuimi33

   Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

   Reposted fromte-quiero te-quiero viamasuimi33 masuimi33

   March 31 2018

   1430 8fb3 390
   Reposted fromsarazation sarazation via4777727772 4777727772
   1968 a720 390
   Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapkz451 pkz451
   Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

   April 05 2018

   Od tej pory wszystko było wspólne: oddechy, czas, powietrze, ciało.
   — Janusz Leon Wiśniewski "Zespoły napięć"
   Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viamasuimi33 masuimi33

   Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

   Reposted fromte-quiero te-quiero viamasuimi33 masuimi33

   March 31 2018

   1430 8fb3 390
   Reposted fromsarazation sarazation via4777727772 4777727772
   1968 a720 390
   Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapkz451 pkz451
   Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
   Could not load more posts
   Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
   Just a second, loading more posts...
   You've reached the end.

   Don't be the product, buy the product!

   Schweinderl