Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

4064 420d 390
6404 c4e2 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaSkydelan Skydelan

October 03 2017

2525 0bd6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaiamstrong iamstrong
... zobaczymy się chociaż na chwilę za kilka godzin, przytulisz i opowiesz jaki ciężki był dzisiaj dzień ale już nie jest...
— ja do niego
Reposted frommissmuszii missmuszii viapozakontrola pozakontrola

September 14 2017

2603 2a1d 390
Reposted fromcharming charming viaasylopath asylopath
2517 5cfe 390
Reposted fromoutoflove outoflove viakurdebele kurdebele
0492 a61a

spartathesheltie:

The whole point of Sundays

8262 23cf 390
Reposted fromkaiee kaiee viawerczi werczi
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viablackdrama blackdrama

August 18 2017

7797 3fcc 390
Reposted fromretaliate retaliate viascorpix scorpix
6849 5580 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viascorpix scorpix
6115 89cc 390

catsandkitten:

Waiting for me to let my guard down

Reposted fromaallenwalker aallenwalker viascorpix scorpix
0721 5174 390
Reposted fromscorpix scorpix
0865 ae26 390
Reposted fromscorpix scorpix
6014 2972 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl