Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

4748 6414 390
Reposted fromretaliate retaliate viaalliwantisyou alliwantisyou
Żałuję, że nie mogę podejść do niej. Posłuchaj - powiedziałbym - nie tak wyobrażałem sobie nasze życie. Możliwe, że zbłądziliśmy, ale wolę zabłądzić z tobą, niż z inną dojść do celu...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapozakontrola pozakontrola
Strach nie pozwala nam działać, choć tak dobrze wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby zmienić nasze życie. Od czego się odciąć, a co do siebie przyciągnąć. 
— 02:30
6367 2f9b 390
Reposted frombylejaka bylejaka viayourheartbeat yourheartbeat
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viapozakontrola pozakontrola

June 04 2017

2383 ef8a 390

depressionarmy:

When I am silent,

I have thunder hidden inside.

Reposted fromnosmile nosmile viaSkydelan Skydelan
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viapozakontrola pozakontrola
7840 fe5d 390
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaalliwantisyou alliwantisyou
6557 4c72 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaveritas1 veritas1

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted frombluuu bluuu viaalliwantisyou alliwantisyou
6452 095b 390
6749 68f0 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaSkydelan Skydelan
8591 1115 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaalliwantisyou alliwantisyou
6318 3d35 390
Reposted frommowmihou mowmihou viaalliwantisyou alliwantisyou
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć

May 28 2017

1154 bbf4 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl