Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viapolyphonicsoul polyphonicsoul
9663 6a62 390
Reposted fromerial erial vialittle-things little-things
0550 0bb2 390
Reposted fromwezuwia wezuwia viazupson zupson
7754 041e 390
#me
Reposted fromapatia apatia viawarkocz warkocz
2798 603e 390
Reposted fromdivi divi viawecouldbeclose wecouldbeclose
1613 d716 390
Reposted fromWitchlette Witchlette viastonerr stonerr
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— Michelangelo Antonioni (via axamiitt tumblr )
Reposted fromtouchthesky touchthesky viaoutofmyhead outofmyhead

December 22 2017

Reposted fromhernameisalice hernameisalice vialamujer lamujer

December 19 2017

2772 139c 390
Reposted frombrumous brumous viaflyingheart flyingheart
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viaflyingheart flyingheart

October 30 2017

Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— A. Osiecka
9186 2e57 390
Reposted fromkonwalia konwalia viaflyingheart flyingheart
0241 2ce6 390
9390 1d36 390
Reposted fromsimonsayer simonsayer viaagta13 agta13

October 18 2017

Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viadancingwithaghost dancingwithaghost

October 10 2017

9842 fd88 390
Reposted fromboanoite boanoite viapozakontrola pozakontrola
4587 27fa 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl