Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2018

Kobieta staje się piękna, gdy wie, że jest kochana
  Reposted fromvioloncelliste violoncelliste viamasuimi33 masuimi33
  Od tej pory wszystko było wspólne: oddechy, czas, powietrze, ciało.
  — Janusz Leon Wiśniewski "Zespoły napięć"
  Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viamasuimi33 masuimi33

  Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

  Reposted fromte-quiero te-quiero viamasuimi33 masuimi33

  March 31 2018

  1430 8fb3 390
  Reposted fromsarazation sarazation via4777727772 4777727772
  1968 a720 390
  Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapkz451 pkz451
  Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

  January 03 2018

  9429 d65c 390
  Reposted fromduvet duvet viapolyphonicsoul polyphonicsoul
  9663 6a62 390
  Reposted fromerial erial vialittle-things little-things
  0550 0bb2 390
  Reposted fromwezuwia wezuwia viazupson zupson
  7754 041e 390
  #me
  Reposted fromapatia apatia viawarkocz warkocz
  2798 603e 390
  Reposted fromdivi divi viawecouldbeclose wecouldbeclose
  1613 d716 390
  Reposted fromWitchlette Witchlette viastonerr stonerr
  Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
  — Michelangelo Antonioni (via axamiitt tumblr )
  Reposted fromtouchthesky touchthesky viaoutofmyhead outofmyhead

  December 22 2017

  Reposted fromhernameisalice hernameisalice vialamujer lamujer

  December 19 2017

  2772 139c 390
  Reposted frombrumous brumous viaflyingheart flyingheart
  Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
  — G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
  Reposted fromMerlinka Merlinka viaflyingheart flyingheart

  October 30 2017

  Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
  — A. Osiecka
  9186 2e57 390
  Reposted fromkonwalia konwalia viaflyingheart flyingheart
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl